W roku 2019

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNO – ELEKTRYCZNYCH W ŻYWCU NA ROK 2019

A. Informacja o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 € netto.

 

CPV Rodzaj zamówienia Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb postępowania Orientacyjna wartość zamówienia Planowany termin (w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym)
PLN netto EURO netto Rozpoczęcia postępowania Zakończenia postępowania
39830000-9
Środki czystości
dostawa Dostawa środków czystości i higieny Na podstawie egulaminu Zamówień Publicznych §4 ust.1 pkt 1, przetarg w oparciu o zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego 36345,14 8429,42 luty 2019  luty 2019

30190000-7

Różny sprzęt i art. biurowe

dostawa Dostawa artykułów biurowych 19946,03   4626,02  luty 2019 marzec 2019 
30125110-5

Tonery do drukarek laserowych i faxów

Dostawa tonerów do drukarek laserowych i faxów
39130000-2

Meble biurowe

dostawa Dostawa mebli biurowych - krzesła 4740,00 1099,33 luty 2019 marzec 2019
85121100-4

Ogólne usługi lekarskie

usługa Ogólne usługi lekarskie - badania uczniów 30,00 (na ucznia) 6,96 (na ucznia) marzec 2019 marzec 2019
90915000-4

Usługa Kominiarska kontrola i czyszczenie

usługa Usługa Kominiarska kontrola i czyszczenie 4669,33 1082,94 marzec 2019 marzec 2019
79710000-4

Usługa ochrony mienia w systemie monitoringu

 usługa Usługa ochrony mienia w systemie monitoringu 2400,00 556,62 kwiecień 2019 kwiecień 2019
31524120-2

Oświetlenie sufitowe

dostawa Dostawa oświetlenia sufitowego 15600,00 3618,06 kwiecień 2019 kwiecień 2019
71317000-3

Usługa na przegląd budowlany

usługa Usługa na przegląd budowlany roczny i pięcioletni budynków ZSM-E   2439,02 565,68 kwiecień 2019 kwiecień 2019
85121100-4

Ogólne usługi lekarskie

 usługa Ogólne usługi lekarskie - badania pracowników   5850,00 1356,77    
Zamówienie na wykonanie systemu DSO w budynku zamawiającego składające się z

45312100-8

Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

31625200-5

Oddymianie i wydzielenie klatki schodowej

Roboty budowlane Wykonanie DSO

 

Instalacja sygnalizacji pożaru

 

 

Wykonanie oddymiania i wydzielenie klatki schodowej

Przetarg nieograniczony 330000,00

 

 

 180000,00

 

 

 

50000,00

76535,94

 

 

 41746,87

 

 

 

11596,35

maj 2019 maj 2019

    Projekt i wykonanie : MyWebFactory