Informacja z otwarcia ofert 15.05.19

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą pzp”, Zamawiający - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, w imieniu którego działa Bartłomiej Kruszyński, będący Partnerem spółki: RKW Kruszyński Wojciuch Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska, przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 15.05.2019r., w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w ramach zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” – trzecie postępowanie


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory