Technik Elektronik

 

Technik elektronik to zawód z przyszłością, rozwijający się dynamicznie w związku z zastosowaniem elektroniki zarówno w urządzeniach medycznych, komputerach jak i w urządzeniach gospodarstwa domowego.

Elektronika ma podstawowe znaczenie w telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie i innych dziedzinach przemysłu. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów.

Technik elektronik w 4-letnim cyklu kształcenia zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:

  1. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
  2. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka.

Podczas cyklu kształcenia uczeń tworzy dokumentację techniczną, wykonuje pomiary, przeprowadza symulacje działania układów elektronicznych w programach komputerowych,
a wszystko to realizowane jest w takich pracowniach jak:

  • pracownia elektryczna i elektroniczna,
  • pracownia instalacji i montażu
  • pracownia urządzeń elektronicznych.

Ukończenie tej specjalizacji i uzyskanie tytułu technika gwarantuje wykształcenie potrzebne do zatrudnienia w montażu, instalacji, konserwacji elektronicznych, w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego lub w specjalistycznych placówkach handlowych, w firmach instalujących telewizję kablową lub satelitarną, w zakładach automatyki przemysłowej, zajmujących się obsługą estrad itp.

Absolwent technikum w zawodzie technik elektronik może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory