Zajęcia pozalekcyjne


Nasi uczniowie mają możliwość rozwoju swoich pasji w wielu kołach zainteresowań, które aktywnie u nas działają, mają bogate tradycje i realizują ciekawe programy. Prowadzone są bezpłatnie dodatkowe zajęcia, na których istnieje możliwość uzupełnienia wiedzy i poprawy ocen. Efektywna praca na lekcjach, poparta możliwością pracy pozalekcyjnej, przynosi dobre rezultaty – najwyższe miejsca w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, cenne nagrody rzeczowe i indeksy wyższych uczelni jeszcze przed ukończeniem nauki. W roku 2010 pięciu, a w roku 2011 siedmiu uczniów zdobyło tytuły finalistów ogólnopolskich olimpiad zawodowych.
Współpraca naukowa

Ścisłe kontakty naszej szkoły z wieloma uczelniami wyższymi ułatwiają naszym absolwentom zdobycie indeksu i wybór kierunku studiów . Szczególnie dobrze układa się współpraca z:

Uniwersytetem Śląskim – realizacja projektu „Partnerzy w nauce”,
Politechniką Krakowską,
Politechniką Śląską,
Akademią Techniczno – Humanistyczną w Bielsku – Białej,
Doświadczenia wynikające z tej współpracy ułatwiają naszym uczniom start w dorosłe życie.

Europa

Tradycją szkoły są bliskie związki z wieloma ośrodkami w Europie.

Prowadzimy wymiany grup młodzieżowych ze Szwecją i Niemcami. Nasi uczniowie już wielokrotnie gościli w zaprzyjaźnionych szkołach i miastach. Mamy również przyjaciół w Hiszpanii, Szkocji, Austrii i na Węgrzech.

Utrzymujemy ścisłe kontakty ze szkołami na Słowacji – Euroregion Beskidy.

Realizowane projekty unijne:

Program Leonardo da Vinci – Szkoła realizuje programy praktyk zawodowych za 1 mln złotych.
– 2013r – projekt „Technik na europejskim rynku pracy – praktyki zawodowe w Niemczech” – 80 uczniów Technikum i ZSZ zrealizowało dwutygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech.

- 2014 r. – projekt „Żywiecki technik na europejskim rynku pracy” – 104 uczniów wyjedzie na praktyki zawodowe do Niemiec i Włoch.

Wciąż doskonalimy naszą ofertę edukacyjną. Jesteśmy autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym CISCO SYSTEMS, w którym oferujemy dla naszej młodzieży dostęp do szkoleń. Kształcenie oparte jest na najnowszych osiągnięciach techniki komputerowej i internetowej. Celem jest uzyskanie światowych certyfikatów potwierdzających umiejętności z zakresu sieci komputerowych i administrowania złożonymi systemami komputerowymi.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory