Chemia po angielsku

27 października odbyła się w naszej szkole otwarta lekcja chemii w języku angielskim, której temat brzmiał: Review - detection of nutrients in food. Uczniowie klasy 3CO wykonywali trzy różne doświadczenia, które miały na celu wykryć substancje odżywcze w produktach spożywczych. Zademonstrowali następujące doświadczenia: Próbę Trommera, reakcję ksantoproteinową, reakcję biuretową, odróżnianie tłuszczów nasyconych od nienasyconych, wykorzystując odpowiednie odczynniki chemiczne. Uczniowie oraz nauczyciele podczas lekcji posługiwali się wyłącznie językiem angielskim: opisywali wykonywane czynności podczas wykonywania ćwiczeń, obserwacje, wnioski oraz uzupełniali przygotowaną kartę pracy.

Podsumowaniem lekcji było rozwiązywanie testu online, również w języku angielskim, w którym wzięli udział zarówno uczniowie biorący aktywny udział w lekcji jak i obserwatorzy.

Tę nietypową formę zajęć przygotowała p. Magdalena Błachut

przy wsparciu językowym ze strony p. Małgorzaty Słonki – Wójcigi.


  Szachowy Turniej Masters

    22 Cze -  13:43

  Projekt Burza w mózgu

    10 Cze -  00:00

  AMI-go

    10 Cze -  00:00

  Wynalazcy znów w finale

    07 Cze -  11:12


   Powrót na start
  Projekt i wykonanie : MyWebFactory